Healthcare Accelerator: Μία επαναστατική πρωτοβουλία για ένα καλύτερο μέλλον στην Υγεία

healthcare-accelerator-μία-επαναστατική-πρωτοβουλία-γι

Εναλλακτικός Τίτλος: Healthcare Accelerator: Μία πρωτοβουλία – ορόσημο για μία καλύτερη ζωή

Στην πιο ευαίσθητη χρονική συγκυρία της σύγχρονης ιστορίας, η υγεία έγινε το παγκόσμιο σημείο αναφοράς, αναδεικνύοντας την ανάγκη για βελτίωση των συστημάτων ενός από τους πλέον νευραλγικούς τομείς κάθε κράτους.

Η πανδημία αποτέλεσε μια τεράστια πρόκληση για τα εθνικά συστήματα υγείας, αποτυπώνοντας πιθανές αδυναμίες, αλλά και προσαρμοστικούς μηχανισμούς, ενώ γέννησε ανάγκες, όπως η βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας, η οργάνωσή τους και τα νέα εργαλεία στην υγεία, όπως η ψηφιοποίηση ή η τηλεϊατρική.

Μένοντας πιστή στην αποστολή της «Επιστήμη για μία καλύτερη ζωή», η Bayer Hellas σχεδίασε και εφαρμόζει ένα πρόγραμμα ορόσημο, στοχεύοντας σε ένα συνεκτικό σύνολο προγραμμάτων και δράσεων σε βάθος τριετίας.

Πρόκειται για το επαναστατικό Healthcare Accelerator, το οποίο αναπτύχθηκε με σκοπό ένα καλύτερο παρόν και ένα πιο ασφαλές μέλλον για τους ασθενείς στην Ελλάδα. Όραμα του προγράμματος είναι οι τρεις πυλώνες της Υγείας, ήτοι η Ιατρική Εκπαίδευση, η Κλινική Πρακτική και η Κλινική έρευνα, να ενώσουν τις «δυνάμεις» τους και να καταστήσουν αποδοτικότερο το πολύπαθο σύστημα υγείας της χώρας μας.

Οι στόχοι του Healthcare Accelerator αντικατοπτρίζονται μέσα από τις καινοτόμες δράσεις και τα προγράμματα που διενεργούνται ή υποστηρίζονται από την Bayer Hellas.

Η ιατρική εκπαίδευση, η κλινική πρακτική και η κλινική έρευνα αποτελούν αναπόσπαστα κομμάτια της φροντίδας των ασθενών σε κάθε σύστημα υγείας.

Κατ’ επέκτασιν, η άρτια ιατρική εκπαίδευση καταρτίζει επαρκώς τους επαγγελματίες υγείας του μέλλοντος, η βελτίωση της κλινικής πρακτικής βοηθά στην ανάπτυξη ενός αποδοτικότερου συστήματος υγείας, ενώ τέλος η κλινική έρευνα οδηγεί στην δημιουργία και την εξέλιξη της φροντίδας για τους μελλοντικούς ασθενείς.

Νέοι ορίζοντες στην Ιατρική Εκπαίδευση

healthcare-accelerator-%ce%bc%ce%af%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%af%ce%b1-%ce%b3%ce%b90

Σε μία προσπάθεια στήριξης των επαγγελματιών υγείας του μέλλοντος, το καινοτόμο πρόγραμμα Healthcare Accelarator στοχεύει στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των φοιτητών Ιατρικής, Νοσηλευτικής και των υπολοίπων Επιστημών της Υγείας, γύρω από τη σημασία της κλινικής έρευνας και τους ορίζοντες καριέρας σε αυτή.

Η Bayer Hellas μέσα από τις δράσεις της, παρέχει υποτροφίες μέσω του προγράμματος Bayer Foundation Scientific Fellowships, δυνατότητα συμμετοχής σε Ημέρες Καριέρας Πανεπιστημίων, ούτως ώστε οι φοιτητές να έρθουν σε επαφή με τον φαρμακευτικό κλάδο και την κλινική έρευνα σε αυτόν, σε συνεργασία, μάλιστα με κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο.

Σημαντική παράμετρος στις δράσεις αυτές αποτελεί και η ενημέρωση των φοιτητών για την κλινική έρευνα, καθώς επίσης και τη σημασία των ορθών πρακτικών σε αυτή.

Η καινοτομία και η ενημέρωση στην υπηρεσία της Κλινικής Πρακτικής

healthcare-accelerator-%ce%bc%ce%af%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%af%ce%b1-%ce%b3%ce%b92

Ένα αποδοτικό σύστημα υγείας προϋποθέτει, αφενός διαθεσιμότητα λύσεων στους γιατρούς, ώστε να παρέχουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα στους ασθενείς, αφετέρου σωστά ενημερωμένους ασθενείς. Οι δύο αυτές παράμετροι σε αλληλεπίδραση μπορούν να οδηγήσουν σε καλύτερα κλινικά αποτελέσματα.

Σκοπός του Healthcare Accelerator αποτελεί η αναβάθμιση της κλινικής πρακτικής μέσα από την ενδυνάμωση των επαγγελματιών υγείας με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, οι οποίες επιτρέπουν την εξέλιξη της παροχής φροντίδας και ταυτόχρονα την ενημέρωση των ασθενών.

Η επιτυχία αυτής της πρακτικής συνίσταται στην υποστήριξη ανάπτυξης καινοτόμων εφαρμογών για την εξ αποστάσεως διάγνωση και διαχείριση χρόνιων νοσημάτων, αλλά και τoν διάλογο γύρω από την ενσωμάτωση αυτών στο σύστημα υγείας, την υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη εφαρμογών και καινοτόμων λύσεων στον τομέα της υγείας μέσω του προγράμματος Level-Up και τέλος στη δημιουργία εκστρατειών ενημέρωσης των ασθενών γύρω από την ασφαλή χρήση των φαρμάκων.

«Η πανδημία ανέδειξε την ανάγκη της υιοθέτησης της ψηφιακής τεχνολογίας στην πρόληψη, έγκαιρη αντιμετώπιση και τακτική παρακολούθηση της υγείας μας Πιο εξοικειωμένοι πλέον με την τεχνολογία, βρισκόμαστε στο σημείο-ορόσημο για να εξελίξουμε περαιτέρω καινοτόμες λύσεις στην κλινική πρακτική. Στο Πανεπιστήμιο μας, αναπτύσσουμε τεχνολογικές εφαρμογές, που αποσκοπούν στην εξ αποστάσεως διάγνωση και παρακολούθηση των ασθενών μας και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των νοσημάτων τους. Προκειμένου όμως να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη της ψηφιακής υγείας, είναι αναγκαίο η δημιουργία ενός ρυθμιστικού πλαισίου γύρω από τη χρήση τέτοιων εφαρμογών και την ένταξή τους στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας», ανέφερε σχετικά ο Δρ. Γεώργιος Λαμπίρης, Αν. Καθηγητής Οφθαλμολογίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Με στόχο την ενίσχυση της Κλινικής Έρευνας

healthcare-accelerator-%ce%bc%ce%af%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%af%ce%b1-%ce%b3%ce%b94

Αναμφισβήτητα, θεμέλιος λίθος για τη βελτίωση της υγείας και της επιμήκυνσης της ζωής των ασθενών αποτελεί η κλινική έρευνα. Η ανάπτυξή της δεν αφορά μόνο την ιατρική φροντίδα, αλλά αποτελεί και πολύτιμο εργαλείο για την άνθιση της ελληνικής οικονομίας.

Με την πεποίθηση, ότι μία επιτυχημένη κλινική έρευνα βασίζεται πρωτίστως στον ανθρώπινο παράγοντα, το Healthcare Accelerator υποστηρίζει τη συνεχή εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και υγειονομικού προσωπικού που ασχολούνται με την κλινική έρευνα, αλλά και την ενημέρωση των ασθενών σχετικά με τη σημασία και την εφαρμογή των κλινικών μελετών.

Επιπροσθέτως, η κλινική έρευνα ενισχύεται μέσα από την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και στην προαγωγή του πλαισίου στο οποίο εφαρμόζεται. Οι στόχοι αυτοί υλοποιούνται μέσα από την υποστήριξη προγραμμάτων για την ενημέρωση και στην εκπαίδευση των επιστημόνων υγείας σχετικά με τις αρχές της ορθής κλινικής πρακτικής και τη διεξαγωγή κλινικών μελετών, τη συνεργασία με φορείς ασθενών για την παροχή ενημέρωσης γύρω από την κλινική έρευνα και την ανάπτυξη διαλόγου γύρω από τις εξελίξεις και «καλές πρακτικές» γύρω από αυτή.

«Η χώρα μας έχει μεγάλες δυνατότητες στη διεξαγωγή κλινικών μελετών. Μπορούμε να πρωταγωνιστήσουμε στην περιοχή και στην Ευρώπη, καθώς διαθέτουμε αξιόλογο ιατρικό προσωπικό, σημαντική εμπειρία και αρκετοί ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και πώς. Αυτό που χρειάζεται να δημιουργήσουμε είναι μία κουλτούρα και νοοτροπία γύρω από την κλινική έρευνα, ώστε να αναγνωριστούν από όλους – επαγγελματίες υγείας, ερευνητές, φοιτητές και ασθενείς – τα τεράστια οφέλη της κλινικής έρευνας, αλλά και ο τρόπος συμβολής τους στην προώθηση της Καινοτομίας και της Επιστήμης, μέσα από αυτή. Για να το επιτύχουμε, πρέπει να υποστηρίζουμε πρωτοβουλίες, όπως η Ακαδημία Κλινικών Μελετών της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών και ταυτόχρονα να ενισχύσουμε την επικοινωνία της αξίας της έρευνας τόσο προς τους ασθενείς, αλλά και προς τους φοιτητές μας που αποτελούν το μέλλον», δήλωσε ο δρ.Γεώργιος Στεργίου, Καθηγητής Παθολογίας και Υπέρτασης, Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το Healthcare Accelarator αποτελεί το όραμα για ένα Σύστημα Υγείας του μέλλοντος, που μέσα από την ενδυνάμωση των επαγγελματιών υγείας, των ερευνητών και των ασθενών, μπορεί να επιτευχθεί η πρόσβαση όλων μας σε μία καινοτόμο και αποδοτική φροντίδα για μία καλύτερη ζωή.