Αρχική > Featured > “Take Care”: Η εφαρμογή που σου θυμίζει τη λήψη των φαρμάκων σου και τα εμβόλια που πρέπει να κάνεις

“Take Care”: Η εφαρμογή που σου θυμίζει τη λήψη των φαρμάκων σου και τα εμβόλια που πρέπει να κάνεις

Το “Take Care” είναι μία εφαρμογή που υπήρχε και πραγματικά είχε διευκολύνει πολύ τους χρήστες του σε ό,τι είχε να κάνει με τη συμμόρφωσή τους προς τη φαρμακευτική αγωγή που έπρεπε να λάβουν. Σήμερα, δύο χρόνια μετά, επανέρχεται βελτιωμένο, πιο εύχρηστο, πιο σύγχρονο, πιο κοντά στο κοινό! Η καινοτόμα και πρωτοποριακή εφαρμογή έχει στόχο τη συμμόρφωση του ασθενή με τη φαρμακευτική αγωγή του ή την ενημέρωσή του για τα εμβόλια που εκκερεμούν (κυρίως στα παιδιά). Κάτι που όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία, το έχει πετύχει.

Μη συμμόρφωση στη φαρμακοθεραπεία=Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα υγείας

Η μη ακριβής συμμόρφωση των ασθενών με τη φαρμακευτική τους αγωγή αναγνωρίζεται ως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στον τομέα της υγείας σήμερα. Σύμφωνα με έρευνες, παγκοσμίως, ποσοστό μεγαλύτερο από το 50% των ασθενών δεν λαμβάνουν τα φάρμακά τους σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες ή δεν παραμένουν συμμορφωμένοι με τη φαρμακευτική τους αγωγή. Το γεγονός αυτό αυξάνει τα περιστατικά που χρήζουν επείγουσας περίθαλψης και νοσηλείας και, κατ΄ επέκταση, τη δαπάνη της υγειονομικής περίθαλψης.

Αντιμετώπιση του προβλήματος

Σε πολλές δυτικές χώρες έχει εφαρμοστεί ως τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού η διαδικασία της Διαχείρισης της Φαρμακοθεραπείας μέσω των φαρμακείων. Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει πρωτόκολλα διαχείρισης και διαδικασίες ενημέρωσης, συμβουλής και παρακολούθησης της φαρμακοθεραπείας των ασθενών από τους φαρμακοποιούς.

Στην πιο προωθημένη τους μορφή, οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν ηλεκτρονικές εφαρμογές, οι οποίες μάλιστα έχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας και ειδοποιήσεων με τους χρήστες των φαρμάκων.

Μια καινοτομία στη διαχείριση της σωστής λήψης των φαρμάκων

Το καινοτόμο σύστημα Διαχείρισης της Φαρμακοθεραπείας και της Συμμόρφωσης των ασθενών με αυτή Take Care, από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και από την εταιρεία Noufio Communication Services, μετά από 2 χρόνια δοκιμών και εξέλιξης, αναβαθμίζεται, εμπλουτίζεται με νέες λειτουργίες και γίνεται πιο χρήσιμο και «εύκολο» για το κοινό και τον φαρμακοποιό.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΦΣ, κ. Απόστολο Βαλτά «Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος θεωρεί ότι η συμμόρφωση των ασθενών στη θεραπεία τους αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, τόσο για την αποτελεσματικότητα της φαρμακευτικής αγωγής, όσο και για την εξοικονόμηση πόρων του συστήματος.

Το Τake Care με τις αναβαθμισμένες δυνατότητές του αποτελεί μια προσφορά των φαρμακοποιών τόσο προς τους ασθενείς όσο και γενικότερα στο Σύστημα Υγείας, αποδεικνύοντας ότι ο Φαρμακοποιός ως επιστημονική οντότητα όσο και το Φαρμακείο ως φυσικός χώρος δεν υποκαθίστανται και δεν αναπληρώνονται».

Αναβαθμίζεται ο ρόλος του φαρμακοποιού

Και συμπλήρωσε «Οι πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις που θεσμοθετούν τη συμμετοχή των Φαρμακείων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, αλλά και την πιστοποίηση των Φαρμακοποιών για τους εμβολιασμούς, καθιστούν τα φαρμακεία και τον Φαρμακοποιό πρωταγωνιστές σε ένα σύγχρονο Σύστημα Υγείας».