η-ren-έχει-πόδια-μήκους-134μ-και-εξηγεί-γιατ

Ετικέτα: ύψος

η-ren-έχει-πόδια-μήκους-134μ-και-εξηγεί-γιατ
γιατί-οι-κοντοί-άνθρωποι-διατρέχουν-μ
γιατί-οι-ψηλοί-άνθρωποι-κινδυνεύουν-π
τελικά-πόσο-μετράει-η-εξωτερική-εμφάν