θλίψη-στον-καλλιτεχνικό-στερέωμα-πέθ

Ετικέτα: σκηνοθέτης πέθανε

θλίψη-στον-καλλιτεχνικό-στερέωμα-πέθ
πέθανε-ο-ο-σκηνοθέτης-και-καλλιτεχνικ