παρ-το-απόφαση-δεν-αλλάζει-ο-άλλος-μέ

Ετικέτα: σεβασμός ατόμου

παρ-το-απόφαση-δεν-αλλάζει-ο-άλλος-μέ