σέλμα-μπλερ-συγκλονίζει-το-ντοκιμαντ

Ετικέτα: Σέλμα Μπλερ

σέλμα-μπλερ-συγκλονίζει-το-ντοκιμαντ
έτσι-είναι-η-ζωή-μου-με-σκλήρυνση-κατά
η-σέλμα-μπλερ-ξύρισε-το-κεφάλι-της-το