έρχεται-η-μήδεια-και-φέρνει-χιόνια-και

Ετικέτα: πολικό ψύχος

έρχεται-η-μήδεια-και-φέρνει-χιόνια-και
πρόσκαιρη-βελτίωση-του-καιρού-σήμερα