παραιτήθηκε-από-κληρικός-ο-π-ανδρέας-κ

Ετικέτα: πατέρας Ανδρεάς Κονάνος

παραιτήθηκε-από-κληρικός-ο-π-ανδρέας-κ
παρ-το-απόφαση-δεν-αλλάζει-ο-άλλος-μέ
μην-ασχολείσαι-με-το-πώς-σου-φέρονται-ο