βαρύ-πένθος-στην-κιβωτό-του-κόσμου-το

Ετικέτα: πάτερ Αντώνιος

βαρύ-πένθος-στην-κιβωτό-του-κόσμου-το
στον-πάτερ-αντώνιο-από-την-κιβωτό-του