είμαι-στα-42-αλλά-έχω-υποψίες-ότι-οδεύω

Ετικέτα: ορμονική θεραπεία

είμαι-στα-42-αλλά-έχω-υποψίες-ότι-οδεύω
η-περίοδός-μου-έχει-μειωθεί-και-δεν-έχ
κοντεύω-τα-48-και-έχω-ανωμαλία-με-την-πε