άννα-φόνσου-στον-σκουλό-για-την-αγένει

Ετικέτα: Next Top Model

άννα-φόνσου-στον-σκουλό-για-την-αγένει
η-20χρονη-πλέον-νεφέλη-από-τη-σειρά-λατ
η-αντίδραση-της-ρούλας-ρέβη-για-τον-απο