Ετικέτα: νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου