10-φορές-μεγαλύτερος-ο-κίνδυνος-θρόμβωσ

Ετικέτα: κίνδυνος θρόμβωσης

10-φορές-μεγαλύτερος-ο-κίνδυνος-θρόμβωσ
κινδυνεύουμε-από-φλεβική-θρόμβωση-ότ