καλός-ναι-δίκαιος-όμως-είσαι

Ετικέτα: καλός άνθρωπος

καλός-ναι-δίκαιος-όμως-είσαι