ωφελέειν-ἢ-μὴ-βλάπτειν-διαχρονικές

Ετικέτα: Ιπποκρατικός Όρκος

ωφελέειν-ἢ-μὴ-βλάπτειν-διαχρονικές