Ετικέτα: η οποία συσσωρεύεται και δημιουργεί πίεση εκ των έσω. Σκολίωση ρινικού διαφράγματος

πονοκέφαλος-μήπως-φταίει-το-ρινικό-δι