Ετικέτα: η οποία συσσωρεύεται και δημιουργεί πίεση εκ των έσω. Σκολίωση ρινικού διαφράγματος