η-στιγμή-που-δάκρυσε-η-γλυκερία-ποιος-ή

Ετικέτα: Γλυκερία δάκρυσε

η-στιγμή-που-δάκρυσε-η-γλυκερία-ποιος-ή