φρόσω-τρούσσα-ο-εγκλεισμός-μάς-έφερε

Ετικέτα: Φρόσω Τρούσσα

φρόσω-τρούσσα-ο-εγκλεισμός-μάς-έφερε
φρόσω-τρούσα-όταν-το-σώμα-δεν-εκφράζε