Ετικέτα: Feragluc 695mg/sachet (80mg Fe2+) BT x 10sachet (CMP_038_2016)