φόνος-και-μη-αποδεκτή-η-έκτρωση-για-την

Ετικέτα: έμβρυο

φόνος-και-μη-αποδεκτή-η-έκτρωση-για-την
μπορεί-το-σεξ-ενώ-είμαι-έγκυος-να-προ