120-ανθρώπινα-περιγράμματα-από-σίδηρο-στ

Ετικέτα: εικαστικές εγκαταστάσεις

120-ανθρώπινα-περιγράμματα-από-σίδηρο-στ