αφαίρεση-θυρεοειδούς-από-το-στόμα-επ

Ετικέτα: Δρ. Ευάγγελος Καρβούνης

αφαίρεση-θυρεοειδούς-από-το-στόμα-επ
η-μικροεπεμβατική-τεχνική-αφαίρεσης