κέρκυρα-καρέ-καρέ-οι-προσπάθειες-διάσ

Ετικέτα: διάσωση

κέρκυρα-καρέ-καρέ-οι-προσπάθειες-διάσ
πώς-σώθηκε-ύστερα-από-40-ώρες-ανοιχτά-τη
18χρονη-πάλευε-12-ώρες-με-τα-κύματα-σώθηκ
έδωσε-τον-αγώνα-της-ζωής-του-τι-δήλωσ