ακίνητο-ή-χωράφι-τι-συμφέρει-να-μου-γρ

Ετικέτα: ακίνητο

ακίνητο-ή-χωράφι-τι-συμφέρει-να-μου-γρ
έχω-την-πλήρη-κυριότητα-του-ακινήτου