Ετικέτα: ψευδαίσθηση

βλέπεις-έναν-κόκκορα-ή-ένα-στόμα-η-οπτι
αυτή-η-εικόνα-έχει-δυσκολέψει-πολύ-του