πώς-η-αλόγιστη-χρήση-των-αντιβιοτικών

Ετικέτα: μικροβιακή αντοχή

πώς-η-αλόγιστη-χρήση-των-αντιβιοτικών
τα-ανθεκτικά-μικρόβια-λόγω-κατάχρηση
απειλή-για-την-ελλάδα-η-μικροβιακή-αντ