θέλω-να-κλάψω-αλλά-δεν-μπορώ-το-σύνδ

Ετικέτα: κλάμα

θέλω-να-κλάψω-αλλά-δεν-μπορώ-το-σύνδ
η-αξία-των-δακρύων-οι-σημαντικές-πληρ
ένας-άνδρας-κατέγραψε-όλους-τους-λόγο