12-οκτώβρη-1944-το-χρονικό-της-μέρας-και-η-μά

Ετικέτα: απελευθέρωση Αθήνας

12-οκτώβρη-1944-το-χρονικό-της-μέρας-και-η-μά
σαν-σήμερα-12-οκτωβρίου-το-1944-η-αθήνα-απελ