ήμασταν-μπροστά-τη-στιγμή-που-λύγισε-η

Ετικέτα: Άλμα Ζωής

ήμασταν-μπροστά-τη-στιγμή-που-λύγισε-η
τρέξε-γιόρτασε-στήριξε-και-φέτο