Κάτι που ίσως δεν γνωστό, είναι η συσχέτιση της παλινδρόμησης με το βρογχικό άσθμα. Αρκετοί ασθενείς που θεωρείται ότι πάσχουν από «βρογχικό άσθμα» στην πραγματικότητα έχουν παλινδρόμηση.

Η συχνή παλινδρόμηση μικρών ποσοτήτων από τον οισοφάγο προς τους πνεύμονες προκαλεί συνεχή μικροερεθισμό των βρόγχων και εικόνα βρογχικού άσθματος.

Ασθενείς λοιπόν με βρογχικό άσθμα για το οποίο δεν βρίσκεται αλλεργική ή άλλη αιτία, πρέπει να εξετάζονται για παλινδρόμηση.

Το ίδιο ισχύει και όταν παραπονούνται για βραχνάδα και η λαρυγγολογική εξέταση δεν βρίσκει καμία αιτία ή όταν οι οδοντοστοιχίες καταστρέφονται χωρίς λόγο.

Κακή ποιότητα ζωής για τα τα άτομα με ΓΟΠΝ


Αξίζει να σημειωθεί ότι η επίδραση της ΓΟΠΝ δεν περιορίζεται στα κλινικά συμπτώματα, αλλά επηρεάζει καθημερινά την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Σύμφωνα με αμερικανική έρευνα, πάνω από το 80% των ατόμων με αίσθημα καύσου δεν απολάμβαναν το φαγητό τους, περισσότεροι από 60% είπαν ότι αντιμετώπιζαν διαταραχές του ύπνου, περισσότεροι από 40% είχαν δυσκολία συγκέντρωσης στη δουλειά τους, ενώ 20% ένιωθαν ότι επηρέαζε τη σεξουαλική ζωή τους.

Επίσης, τα ευρωπαϊκά δεδομένα που αφορούσαν στην επίδραση της ΓΟΠΝ στην παραγωγικότητα στην εργασία, έδειξαν απώλεια έως και τριών ωρών εργασίας την εβδομάδα και απώλεια επιπλέον χρόνου συστηματικής παρουσίας στην εργασία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σημαντικό οικονομικό φορτίο, τουλάχιστον €55/εβδομάδα κατά μέσο όρο ανά εργαζόμενο με ΓΟΠΝ.

Τα συμπτώματα

Τα βασικά συμπτώματα της παλινδρόμησης με ή χωρίς διαφραγματοκήλη εξαρτώνται κύρια απο την παλινδρόμηση υγρών του στομάχου στον οισοφάγο, με επακόλουθο κάψιμο μπροστά στο στήθος, οπισθοστερνικό καύσο, οπισθοστερνικό άλγος και σαφώς αισθήματα πνιγμονής, χρόνιου βήχα και χρόνιας ασθματικής κατάστασης.

από Σοφία Κωστάρα