Αρχική > Featured > Συμβατική Vs Κυτταρική και γονιδιακή θεραπεία – Ποιες οι διαφορές τους
%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-vs-%ce%ba%cf%85%cf%84%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b3%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%ce%b8%ce%b50

Συμβατική Vs Κυτταρική και γονιδιακή θεραπεία – Ποιες οι διαφορές τους

Σήμερα, οι κυτταρικές και οι γονιδιακές θεραπείες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη μείωση ή την εξουδετέρωση της ανάγκης για θεραπείες που πρέπει να λαμβάνονται συνεχώς, συχνά δια βίου.

                            Συμβατική θεραπεία Κυτταρική και γονιδιακή θεραπεία

%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-vs-%ce%ba%cf%85%cf%84%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b3%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%ce%b8%ce%b50

Η Novartis εξελίσσει την ιατρική πρακτική με άπαξ, δυνητικά θεραπευτικές κυτταρικές και γονιδιακές αγωγές που απαιτούν χορήγηση μόνο μία φορά για ασθενείς με σοβαρά, σπάνια και απειλητικά για τη ζωή νοσήματα. Οι νέες αυτές θεραπείες δίνουν την ευκαιρία επανεξέτασης του τρόπου με τον οποίο το

σύστημα υγείας μας διαχειρίζεται τη διάγνωση, τη θεραπεία, τη φροντίδα και τις σχετικές δαπάνες για αυτούς τους ασθενείς.

Τι είναι τα κύτταρα και τα γονίδια

Τα κύτταρα είναι τα βασικά δομικά στοιχεία όλων των έμβιων όντων, ενώ τα γονίδια βρίσκονται βαθιά εντός των κυττάρων. Τα γονίδια είναι μικρά τμήματα DNA που μεταφέρουν γενετικές πληροφορίες και οδηγίες για την παραγωγή πρωτεϊνών, οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη και τη διατήρηση του οργανισμού1.

%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-vs-%ce%ba%cf%85%cf%84%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b3%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%ce%b8%ce%b52

Τι είναι τα γενετικά νοσήματα

Τα γενετικά νοσήματα προκύπτουν όταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι ή ολόκληρο τμήμα του DNA αντικαθίσταται, διαγράφεται ή διπλασιάζεται2. Οι μεταβολές αυτές ονομάζονται γενετικές μεταλλάξεις3.

%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-vs-%ce%ba%cf%85%cf%84%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b3%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%ce%b8%ce%b54

%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-vs-%ce%ba%cf%85%cf%84%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b3%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%ce%b8%ce%b56

Κυτταρικές και οι γονιδιακές θεραπείες στην αντιμετώπιση γενετικών νοσημάτων

Η κυτταρική θεραπεία και η γονιδιακή θεραπεία αποτελούν αλληλεπικαλυπτόμενους τομείς της βιοϊατρικής έρευνας και της θεραπευτικής αντιμετώπισης6. Και οι δύο τύποι θεραπείας έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση, την πρόληψη ή τη δυνητική ίαση των νοσημάτων, ενώ και οι δύο προσεγγίσεις έχουν τη δυνατότητα ελάττωσης της υποκείμενης αιτίας των γενετικών νοσημάτων και των επίκτητων νοσημάτων6. Ωστόσο, οι κυτταρικές και οι γονιδιακές θεραπείες λειτουργούν διαφορετικά.

%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-vs-%ce%ba%cf%85%cf%84%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b3%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%ce%b8%ce%b58

Περιγραφή Κυτταρικών και Γονιδιακών θεραπειών

Οι επιστήμονες πραγματοποιούν έρευνες για τη γονιδιακή θεραπεία εδώ και πάνω από 50 χρόνια5. Σήμερα, μεταβιβάζουν νέα γονίδια στα κύτταρα με τη χρήση μεταφορέων που είναι γνωστοί ως φορείς, οι οποίοι συχνά αποτελούνται από τροποποιημένους, αδρανοποιημένους ιούς που δεν προκαλούν κάποιο νόσημα.

%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-vs-%ce%ba%cf%85%cf%84%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b3%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%ce%b8%ce%b510

%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-vs-%ce%ba%cf%85%cf%84%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b3%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%ce%b8%ce%b512

Πεδίο Εφαρμογής Κυτταρικών και Γονιδιακών θεραπειών

Εκτιμάται ότι εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πάσχουν από περισσότερα από 10.000 σπάνια νοσήματα, τα οποία προκαλούνται από μεταλλάξεις μεμονωμένων γονιδίων4. Για τους ασθενείς αυτούς, οι κυτταρικές και οι γονιδιακές θεραπείες προσφέρουν ελπίδα και πιθανή ίαση για νοσήματα που ήταν ανίατα ή δύσκολα στην αντιμετώπιση στο παρελθόν, σε ένα ευρύ φάσμα τομέων της ιατρικής7.

%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-vs-%ce%ba%cf%85%cf%84%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b3%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%ce%b8%ce%b514

Παραπομπές

1. National Institutes of Health (NIH) U.S. National library of medicine. What is a gene?

Available at: https://ghr.nlm.nih.gov/primer/basics/gene. Last accessed April 2019.

2. National Institutes of Health (NIH) U.S. National library of medicine. What kinds of gene mutations are possible?

Available at: https://ghr.nlm.nih.gov/primer/mutationsanddisorders/possiblemutations. Last accessed April 2019.

3. National Institutes of Health (NIH) U.S. National library of medicine. What is a gene mutation and how do mutations occur?

Available at: https://ghr.nlm.nih.gov/primer/mutationsanddisorders/genemutation. Last accessed April 2019.

4. World Health Organization. Genes and human diseases.

Available at: http://www.who.int/genomics/public/geneticdiseases/en/index2.html. Last accessed April 2019.

5. Friedman T. A brief history of gene therapy. Nat Genet. 1992; 2: 93-98.

6. American Society of Gene & Cell Therapy. Different approaches.

Available at: https://www.asgct.org/education/different-approaches. Last accessed April 2019.

7. O’Reilly M, Kohn DB, Bartlett J, et al. Gene therapy for rare diseases: summary of a National Institutes of Health workshop,

September 13, 2012. Hum Gene Ther. 2013; 24(4): 355-362.

%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-vs-%ce%ba%cf%85%cf%84%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b3%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%ce%b8%ce%b50 %cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-vs-%ce%ba%cf%85%cf%84%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b3%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%ce%b8%ce%b52

Ακολουθήστε μας στο Google News
και ενημερωθείτε πρώτοι για τα νέα άρθρα του %cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-vs-%ce%ba%cf%85%cf%84%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b3%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%ce%b8%ce%b54