Σεξουαλική παρενόχληση και «mobbing» στον χώρο εργασίας: Η εργατολόγος εξηγεί στο Infowoman όσα πρέπει να γνωρίζετε

σεξουαλική-παρενόχληση-και-mobbing-στον-χ

Το φαινόμενο της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας δεν είναι κάτι νέο ή πρωτόγνωρο. Δυστυχώς, πολλές γυναίκες εργαζόμενες και άνδρες εργαζόμενοι πέφτουν θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας, ενώ το κίνημα #MeToo στην Ελλάδα τους τελευταίους μήνες βοήθησε να αναδειχθούν πολλές ιστορίες, αλλά και να ανοίξει μία σοβαρή συζήτηση για το φαινόμενο αυτό.

Διαβάστε επίσης: Δέχεσαι mobbing στη δουλειά και δεν ξέρεις πως να αντιδράσεις;

15 σημεία που προβλέπει το εργασιακό νομοσχέδιο- Τι ισχύει για την παρενόχληση, την τηλεργασία και τις άδειες

Ωστόσο, στον χώρο εργασίας συναντάται κι ένα άλλο φαινόμενο, καθόλου σπάνιο, αφού οι περισσότεροι το έχουμε βιώσει και δεν είναι άλλο από το mobbing. Κι αναφερόμαστε στις καταχρηστικές συμπεριφορές που εκδηλώνονται με λόγια ή πράξεις και μπορούν να βλάψουν ηθικά-ψυχικά τον εργαζόμενο, να θέσουν σε κίνδυνο την εργασία του ή να διαταράξουν το εργασιακό κλίμα.

Το Infowoman.gr επικοινώνησε με την κα. Χρύσα Καλαντζή – Δικηγόρος – Εργατολόγος στη δικηγορική εταιρεία Δημήτρης Περπατάρης και Συνεργάτες – η οποία εξηγεί αναλυτικά τι προβλέπει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που υπερψηφίστηκε πριν λίγες ημέρες για τη σεξουαλική παρενόχληση, τη σωματική και ψυχολογική βία στον χώρο εργασίας και πώς προστατεύεται η εργαζόμενη γυναίκα, αλλά και της ίσης μεταχείρισης !

“Πριν από μερικές ημέρες υπερψηφίσθηκε το εργασιακό νομοσχέδιο με το οποίο επέρχονται σαρωτικές αλλαγές στα εργασιακά. Παρά τον όποιο αρνητικό απόηχο, μέσω των νεοψηφισθέντων διατάξεων ενισχύεται η θέση της εργαζόμενης γυναίκας και επιτυγχάνεται καλύτερη εναρμόνιση προσωπικής – οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή. Τούτο συμβαίνει τόσο μέσω της λήψης θετικών μέτρων για την προώθηση και ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης, την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία όσο και μέσω της αναγνώρισης σχετικών αδειών προς τις ίδιες αλλά και τους συντρόφους τους ώστε αφενός, να ενισχύεται η ισότητα των δύο φύλων και αφετέρου, να αποφεύγονται αντικίνητρα για την πρόσληψη γυναικών καθώς αναγνωρίζεται και στους άνδρες εργαζόμενους άδεια πατρότητας.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο κυρώνεται η Διεθνής Σύμβαση Εργασίας 190 του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας της 21/06/2019 «Για την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας», η οποία αφορά όλους του εργαζόμενους που απασχολούνται στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα ανεξάρτητα από το συμβατικό καθεστώς απασχόλησής τους, [συμπεριλαμβανομένων των απασχολούμενων με συμβάσεις έργου, παροχής υπηρεσιών («μπλοκάκι»), έμμισθης εντολής, μαθητείας, ασκουμένων, εργαζόμενων στην άτυπη οικονομία ακόμα και εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση έχει λήξει ή αναζητούν εργασία], ενώ εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της μορφές συμπεριφοράς που λαμβάνουν χώρα τόσο στο χώρο της εργασίας καθαυτό όσο και κατά τις μετακινήσεις από και προς το χώρο εργασίας, τα επαγγελματικά ταξίδια, τις κοινωνικές δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτήν αλλά και κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής ή διαδικτυακής επικοινωνίας.

Απαγορεύονται κάθε μορφής συμπεριφορές, πρακτικές ή απειλές βίας και παρενόχλησης συμπεριλαμβανομένης της έμφυλης βίας και παρενόχλησης (δηλαδή της βίας και παρενόχλησης εξαιτίας του φύλου ενός ατόμου) και της σεξουαλικής παρενόχλησης και προβλέπονται μέτρα στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Μάλιστα, ο όρος «βία ή παρενόχληση» περιλαμβάνει περιστατικά που οδηγούν ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη.

Όσον αφορά το θιγόμενο πρόσωπο έχει δικαίωμα – πέραν της δικαστικής προστασίας προς αξίωση πλήρους αποζημίωσης και αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης – προσφυγής ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας ή του Συνηγόρου του Πολίτη ενώ, σε περίπτωση που κατά την εύλογη πεποίθησή του υφίσταται κίνδυνος για τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλειά του, του αναγνωρίζεται δικαίωμα αποχώρησης από τον εργασιακό χώρο για εύλογο χρόνο εφόσον είτε, ο εργοδότης είναι ο ίδιος ο δράστης, είτε, ο δράστης είναι άλλος εργαζόμενος και ο εργοδότης δεν λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αποκατάσταση ή αποτροπή της παρενόχλησης (τέτοια μέτρα περιλαμβάνουν τη σύσταση, την αλλαγή θέσης έως και την καταγγελία της σύμβασης εργασίας του δράστη). Επίσης, απαγορεύεται η λύση της σύμβασης εργασίας του θιγόμενου ή άλλη δυσμενή μεταχείριση του ως αντίμετρο σε περίπτωση καταγγελίας τέτοιων περιστατικών, ενώ σημαντική είναι η πρόβλεψη ταχείας διαδικασίας ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας (η συζήτηση της εργατικής διαφοράςπροσδιορίζεται κατά προτεραιότητα και ολοκληρώνεται ενός 2 μηνών) και η αντιστροφή του βάρους απόδειξης (αρκεί, δηλαδή, το θιγόμενο πρόσωπο να ισχυρισθεί ότι υφίσταται βία ή παρενόχληση και εναπόκειται στο έτερο μέρος να αποδείξει τη μη συνδρομή των περιστάσεων αυτών).

Όσον αφορά τον εργοδότη, ορίζονται αυστηρές υποχρεώσεις του για πληροφόρηση και ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με τους κινδύνους βίας και παρενόχλησης, τα μέτρα πρόληψης, προστασίας, αντιμετώπισης και καταγγελίας τέτοιων συμπεριφορών, ενώ υποχρεούται να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές και να τους παρέχει κάθε σχετική πληροφορία. Σε επιχειρήσεις που απασχολούν άνω των 20 εργαζομένων είναι υποχρεωτική η υιοθέτηση μέσω επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης ή Κανονισμού Εργασίας πολιτικής μηδενικής ανοχής, διαδικασίας εσωτερικής καταγγελίας τέτοιων περιστατικών – με τήρηση της εμπιστευτικότητας και αμεροληψίας – επιβολής πειθαρχικών ποινών καθώς επίσης και ο ορισμός προσώπου αναφοράς («συνδέσμου»), επιφορτισμένου με το ρόλο της καθοδήγησης και ενημέρωσης των εργαζόμενων αναφορικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία.

Σε περίπτωση παραβίασης από πλευράς του εργοδότη των υποχρεώσεών του προς ενημέρωση, αποτροπή και αντιμετώπιση περιστατικών παρενόχλησης και βίας (συμπεριλαμβανομένων των ψυχοκοινωνικών κινδύνων) επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο. Μέχρι, δε, τη σύναψη επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης ή/ και Κανονισμού Εργασίας, η θέση σε ισχύ των εν λόγω πολιτικών καταπολέμησης της βίας και της παρενόχλησης και διαχείρισης εσωτερικών καταγγελιών εκπληρώνεται με απόφαση του εργοδότη, κατόπιν διαβούλευσης με τους εργαζομένους ή τους εκπροσώπους τους.

Παράλληλα ενισχύεται, σε επίπεδο επιχείρησης, ο ρόλος του Ιατρού Εργασίας, ενώ σε επίπεδο αρμόδιων Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, ο ρόλος του Συνηγόρου του Πολίτη (ως αρμόδιου φορέα για την προώθηση και εποπτεία της αρχής της ίσης μεταχείρισης) και συστήνεται αυτοτελές τμήμα για την παρακολούθηση της βίας και της παρενόχλησης στο χώρο εργασίας στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), όπου τηρείται και σχετικό μητρώο εργοδοτών – παραβατών. Τέλος, οι επιχειρήσεις που διακρίνονται για την εφαρμογή πολιτικών ίσης μεταχείρισης και καταπολέμησης της βίας και της παρενόχλησης επιβραβεύονται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Εργασίας με τη χορήγηση «Σήματος Ισότητας»”.

Σχετικά Άρθρα
Ελεονώρα Μελέτη: «Παλιά σε αντιμετώπιζαν σαν κακομοίρα» - Η μεγάλη αλήθεια για την κατάψυξη ωαρίων!
Ελεονώρα Μελέτη: «Παλιά σε αντιμετώπιζαν σαν κακομοίρα» – Η μεγάλη αλήθεια για την κατάψυξη ωαρίων!
Ποια tips ισχύουν ακόμη και σήμερα;
Πρωταθλήτρια στο τρίαθλο απενοχοποιεί τον λεκέ περιόδου στο αθλητικό κορμάκι της – Η φωτογραφία που έγινε viral
Μαρία Μενούνος: "Άκουσα τον Άγιο Νεκτάριο, έκλαιγα με λυγμούς" - Η συγκλονιστική μαρτυρία της
Μαρία Μενούνος: “Άκουσα τον Άγιο Νεκτάριο, έκλαιγα με λυγμούς” – Η συγκλονιστική μαρτυρία της
%cf%80%cf%8e%cf%82-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%89%cf%80%ce%af%ce%b6%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%b8%ce%bb%ce%b9%cf%88%ce%b7-%cf%80%ce%bf0
Πώς αντιμετωπίζουμε την κατάθλιψη που είναι ανθεκτική στη θεραπεία;
Εμφανίστηκε σε τηλεοπτικό πάνελ γυμνή: "Είναι εγωιστικό", "Ιδιωτικό" ή "Απλώς ένα σώμα;"
Εμφανίστηκε σε τηλεοπτικό πάνελ γυμνή: “Είναι εγωιστικό”, “Ιδιωτικό” ή “Απλώς ένα σώμα;”
Ξεσπά η Billie Eilish: «Φτάνει πια ανόητοι, δεν είμαι ξεπουλημένη επειδή αποφάσισα να ντύνομαι πιο θηλυκά»
Ξεσπά η Billie Eilish: «Φτάνει πια ανόητοι, δεν είμαι ξεπουλημένη επειδή αποφάσισα να ντύνομαι πιο θηλυκά»

Ακολουθήστε μας στο Google News
και ενημερωθείτε πρώτοι για τα νέα άρθρα του