Αρχική > Featured > Γιατί το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ακύρωσε τη δωρεά του στον “Ευαγγελισμό”

Γιατί το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ακύρωσε τη δωρεά του στον “Ευαγγελισμό”

Η «Πρωτοβουλία για την Υγεία» του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), από τη στιγμή

που ανακοινώθηκε, τον Σεπτέμβριο του 2017, περιελάμβανε επτά (7) νέες δωρεές, με

σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση του τομέα της Υγείας στην Ελλάδα, λαμβάνοντας

υπόψη τις υφιστάμενες ανάγκες στη χώρα, και σε συνεχή συντονισμό με το

Υπουργείο Υγείας.

Το σύνολο του προϋπολογισμού όλων των έργων προβλέπεται να

υπερβεί τα €250 εκατομμύρια, και έρχεται σε συνέχεια πλήθους σημαντικών δωρεών

του ΙΣΝ, με σκοπό την ενίσχυση της δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα, αλλά και

παγκοσμίως, και την ισότιμη πρόσβαση όλων σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας.

Παρ’ όλα αυτά, μια σημαντική δωρεά, που αφορούσε το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ε.Κ.Π.Α. στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός προχωρά σε ακύρωση.

Η ανακοίνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Ιδρύματος Το τελευταίο τρίμηνο δεν σημειώθηκε πρόοδος στη μελέτη και τον σχεδιασμό του κτιρίου που θα λειτουργούσε ως έδρα του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας στη θέση που βρίσκονται σήμερα τα κτίρια «Οίκος Αδελφών» και «Αδελφών Νοσοκόμων», στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, λόγω επιφυλάξεων που είχαν εκφράσει το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Νοσοκομείου και το Σωματείο Εργαζομένων, σχετικά με το έργο.

Οι αντιδράσεις του ΔΣ του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός αφορούσαν την αποκλειστική

χρήση του νέου κτιρίου από το Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού

Πανεπιστημίου Αθηνών, προκειμένου να λειτουργήσει ως Έδρα της Πανεπιστημιακής

Νοσηλευτικής, παραθέτοντας πως, λόγω κορεσμού των υφιστάμενων χώρων, στις

νέες δομές θα έπρεπε να στεγαστούν μόνο υπάρχουσες υπηρεσίες του Νοσοκομείου.

Προκειμένου το ΙΣΝ να συμβάλει από την πλευρά του στη θετική έκβαση της πορείας

του έργου, πραγματοποιήσαμε εκτεταμένες συζητήσεις με το Υπουργείο Υγείας και

τους αρμόδιους φορείς κατά τις οποίες τονίσαμε τη σπουδαιότητα του

συγκεκριμένου έργου, δεδομένης της σημασίας που αποδίδουμε στον τομέα της

Νοσηλευτικής και την ενίσχυση και ανάπτυξη του παγκοσμίως.

Οι προοπτικές, δε, που ένα έργο αυτού του χαρακτήρα, με την υπογραφή του διεθνούς φήμηςαρχιτέκτονα Renzo Piano, θα έφερνε για τον Ευαγγελισμό, θα άνοιγε νέους ορίζοντες τόσο για το νοσοκομείο όσο και για τον ευρύτερο κλάδο της Νοσηλευτικής στην

Ελλάδα. Έτσι, το ΙΣΝ πρότεινε την τροποποίηση των αρχικών αρχιτεκτονικών

σχεδίων, προκειμένου να προβλεφθούν επιπλέον χώροι και για την υπάρχουσα

Επαγγελματική Σχολή Βοηθών Νοσηλευτών του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός.

Ωστόσο η πρόταση αυτή δεν τελεσφόρησε καθώς η θέση του ΔΣ του Νοσοκομείου παραμένει ότι στους νέους χώρους δεν θα πρέπει να συστεγαστούν άλλες υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας εξεύρεσης κοινής γραμμής μεταξύ των εμπλεκόμενων

μερών, και μετά από αίτημα του ΙΣΝ, πραγματοποιήθηκε συνάντηση την Πέμπτη 20

Δεκεμβρίου 2018 μεταξύ του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, των

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός στο οποίο

συμμετέχουν και εκπρόσωποι των εργαζομένων, καθώς και του ΙΣΝ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, το ΔΣ του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός ενημέρωσε το ΙΣΝ

ότι δεν συμφωνεί να προχωρήσει το έργο όπως είχε εξαρχής συμφωνηθεί.

Κατόπιν τούτου, αποφασίσθηκε ομόφωνα από τα όλα τα μέρη η άμεση ακύρωση

της δωρεάς για το κατασκευαστικό έργο υποδομής στο Νοσοκομείο

Ευαγγελισμός.