Αρχική > Featured > Γιατί δεν είναι πλέον διαθέσιμο το σκεύασμα Zomigon για την ημικρανία

Γιατί δεν είναι πλέον διαθέσιμο το σκεύασμα Zomigon για την ημικρανία

Μεγάλη αναστάτωση έχει προκληθεί στους ασθενείς με ημικρανίες στην Ελλάδα, από τη στιγμή που η εταιρεία AstraZeneca διέκοψε την κυκλοφορία του σκευάσματος Zomigon στη χώρα. Στις έντονες ανησυχίες και στις επιστολές που απέστειλε ο Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος τόσο στην ίδια όσο και στους αρμόδιους Δημόσιους Φορείς, η εταιρεία απάντησε την προηγούμενη εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με την ενημέρωση της εταιρείας, η μητρική εταιρεία AstraZeneca μεταβίβασε τα δικαιώματα εμπορικής εκμετάλλευσης του φαρμάκου για όλο τον κόσμο πλην της Ιαπωνίας στην εταιρεία Grünenthal, η οποία δεν διαθέτει στη χώρα μας εμπορικό αντιπρόσωπο. Ως εκ τούτου το σκεύασμα Zοmigon δεν μπορεί να είναι διαθέσιμο στη χώρα μας.

Σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενα της εταιρείας AstraZeneca, όσοι ασθενείς δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την ημικρανία τους με άλλα σκευάσματα τριπτανών που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά (ριζατριπτάνη, ελιτριπτάνη, σουματριπτάνη, φροβατριπτάνη, αλμοτριπτάνη), μπορούν να απευθυνθούν στην επιτροπή φαρμάκων εξωτερικού του ΕΟΠΠΥ ώστε να εξεταστεί η πιθανότητα να λάβουν το Zomigon ως «φάρμακο εξωτερικού».

Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει αναστάτωση σε μεγάλο αριθμό ασθενών με ημικρανία, καθώς για πολλούς από αυτούς ήταν το μοναδικό σκεύασμα που τους επέτρεπε να αντιμετωπίζουν με επιτυχία την ημικρανία τους.

Ο Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος ήδη σχεδιάζει τις επόμενες ενέργειές του, με επαφές με Ελληνικές φαρμακευτικές εταιρείες, καθώς και με την εταιρεία Grünenthal, ώστε να εξεταστούν οι πιθανότητες επανακυκλοφορίας του Zomigon στην Ελλάδα.