Αρχική > Featured > Ενημέρωση από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον Οικογενειακό Ιατρό

Ενημέρωση από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον Οικογενειακό Ιατρό

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου, οφείλει να ενημερώσει τους πολίτες, για τους κινδύνους που ενέχει το νέο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που υποβαθμίζει δραματικά τη δημόσια υγεία.

Προβλέπεται η υποχρεωτική εγγραφή όλου του πληθυσμού σε οικογενειακό γιατρό, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επαρκής αριθμός γιατρών, για την υγειονομική κάλυψη όλου του πληθυσμού.

Παρεμποδίζεται η πρόσβαση των πολιτών στο υψηλά εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό της χώρα μας, με την καθιέρωση του συστήματος των υποχρεωτικών παραπομπών. Κανείς ασθενής δεν θα μπορεί να επισκεφθεί εξειδικευμένο γιατρό και δημόσιο νοσοκομείο εάν δεν πάρει παραπεμπτικό από τον οικογενειακό γιατρό.

Είμαστε υπέρ του θεσμού του οικογενειακού γιατρού, ο οποίος ωστόσο θα παρακολουθεί τον ιατρικό φάκελο του ασθενή χωρίς να παρεμποδίζει την πρόσβασή του στο υψηλά εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό της χώρας που έχει γίνει ανάρπαστο από τα

υγειονομικά συστήματα των άλλων χωρών.

Το νέο σύστημα προβλέπει φθηνές και υποβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας καθώς η αμοιβή για τον οικογενειακό γιατρό είναι λιγότερο από 1 ευρώ το μήνα για τον κάθε ασθενή που παρακολουθεί!

Ο ιατρικός κόσμος γύρισε την πλάτη στις απαξιωτικές αυτές αμοιβές και συνθήκες εργασίας που καταδεικνύουν την έλλειψη σεβασμού τόσο απέναντι στον επιστήμονα όσο και απέναντι στον πολίτη.

Ο Έλληνας ασθενής δεν είναι πολίτης δεύτερης κατηγορίας. Ο ΙΣΑ θα εξαντλήσει όλα τα μέσα για να προασπίσει το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των πολιτών στην ελεύθερη επιλογή γιατρού και την πρόσβαση όλων των πολιτών στο υψηλά εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό της χώρας.