Τις χρησιμοποιούμε κατά κόρον όταν θέλουμε να δηλώσουμε με εμφατικό τρόπο ότι έχουμε φάει πολύ. Γνωρίζουμε όμως τι ακριβώς σημαίνουν; Και για ποιο λόγο επελέγησαν για να δηλώσουν αυτή την υπερβολή;  Αλλά και, τέλος, σε τι διαφέρει η μια από την άλλη;

Όταν λέμε πως κάποιος «έφαγε τον αγλέουρα» εννοούμε πως έφαγε πάρα πολύ αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις όταν θέλουμε να πούμε πως κάποιος καταχράστηκε…

Διαβάστε για την κυριολεκτική σημασία των εκφράσεων…

από Σοφία Κωστάρα