Ανακαλούνται από την αγορά σκουλαρίκια γνωστής εταιρείας λόγω της ανίχνευσης υπερβολικής ποσότητας νικελίου. Για την ανάκληση ενημερωθήκαμε από τo Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου και το Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Ασφάλεια Προϊόντων πλην τροφίμων (RAPEX) της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτά είναι τα επικίνδυνα σκουλαρίκια που ανακαλούνται:

Σκουλαρίκια με την επωνυμία «PARFOIS» και με κωδικό 48589ΠΠ. Το προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά της Ελλάδας και σε αυτό ανιχνεύθηκε νικέλιο (ουσία η οποία είναι ισχυρός ευαισθητοποιητής και μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,5 μg / cm² / εβδομάδα
.
από Μαρία Ιωαννάτου