Δείτε με προσοχή τη λίστα των καλλυντικών που ανακαλούνται για προληπτικούς λόγους από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Στην ανάκληση 20 γνωστών καλλυντικών προϊόντων προχώρησε ο ΕΟΦ για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.

Την απαγόρευση διάθεσης και διακίνησης συνολικά είκοσι (20) καλλυντικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ και σύμφωνα με τις αναφορές-κοινοποιήσεις με αρ. αναφοράς 19, 21, 22 / 2018 για λόγους ποιότητας.

Προληπτικό μέτρο

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.

Οι εταιρείες που πραγματοποιούν τη διακίνηση των προϊόντων στην Ελληνική Αγορά οφείλουν να επικοινωνήσουν με τους αποδέκτες των προϊόντων για την εφαρμογή της σε εύλογο χρονικό διάστημα.


Συγχρόνως, πρέπει να ενημερωθεί η αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΦ, ενώ τα σχετικά παραστατικά πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών θέτοντας στα υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

Δείτε τη λίστα αναλυτικά με τα καλλυντικά προϊόντα που ανακαλεί ο ΕΟΦ.

 

από Σοφία Κωστάρα