Το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα των δανειστών για την τρίτη αξιολόγηση προβλέπει αλλαγές στο ωράριο των φαρμακείων, αυστηρά πρόστιμα, ίδρυση του νέου οργάνου για την έγκριση των καινοτόμων φαρμάκων, αλλά και σύσταση ειδικής επιτροπής στον ΕΟΠΥΥ που θα δίνει το πράσινο φως για τη χορήγηση φαρμάκων που δεν κυκλοφορούν ακόμη στη χώρα μας.

Όπως συμφωνήθηκε με τους δανειστές, τα φαρμακεία πρέπει να λειτουργούν υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον 40 ώρες εβδομαδιαίως. Με απόφαση του αρμόδιου περιφερειάρχη που θα εκδίδεται έπειτα από συνεννόηση με τον φαρμακευτικό σύλλογο, οι ώρες θα κατανέμονται ανάλογα με τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού.

Επιπλέον, συμφωνήθηκε υποχρεωτική συμμετοχή στις διημερεύσεις-διανυκτερεύσεις και συνεχής λειτουργία σε μία περιοχή, προκειμένου να μην παρατηρείται το φαινόμενο να ανοίγουν φαρμακεία σε τουριστικές περιοχές το καλοκαίρι και να κλείνουν τον χειμώνα.

Στο πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνονται και διατάξεις που αφορούν το νέο τρόπο αξιολόγησης των καινοτόμων φαρμάκων. Το έργο θα ασκείται από ειδική επιτροπή, η οποία θα γνωμοδοτεί προς το υπουργείο Υγείας σχετικά με το ποια καινοτόμα φάρμακα πρέπει να αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ.

από Μαρία Ιωαννάτου